Συνέντευξη στο περιοδικό "Together" για την Νεολαία, Ευρώπη και την Κοινωνία των Πολιτών. 2019

Pioneers Post Global Perspectives podcast "Maths, science, literature… social enterprise?". 2018

 

Measuring the impact of Socio-Economic Factors on school's Technical Efficiency. 2019


Economic Recession, Austerity and Gender Inequality at Work. Evidence from Greece and Other Balkan Countries. 2015

Explaining the Efficiency Differences in Primary School Education using Data Envelopment Analysis. 2015

Entrepreneurship Competences and Entrepreneurial Intentions of students in Primary Education. 2014