Συνέντευξη για τον Οικονομικό Αλφαβητισμό, στον 6ο Τεύχος του Περιοδικού για την Οικονομική Επιστήμη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση "ΞΕΝΟΦΩΝ" . 2021

Όλα τα τεύχη του Περιοδικού ΞΕΝΟΦΩΝ είναι διαθέσιμα για αγορά εδώ

Συνέντευξη στο περιοδικό "Together" για την Νεολαία, Ευρώπη και την Κοινωνία των Πολιτών. 2019

Pioneers Post Global Perspectives podcast "Maths, science, literature… social enterprise?". 2018

 


Economic Recession, Austerity and Gender Inequality at Work. Evidence from Greece and Other Balkan Countries. 2015

Explaining the Efficiency Differences in Primary School Education using Data Envelopment Analysis. 2015

Entrepreneurship Competences and Entrepreneurial Intentions of students in Primary Education. 2014


Measuring the impact of Socio-Economic Factors on school's Technical Efficiency. 2019

Economic Benefits and Challenges: Funding Tertiary Education for Economic Development in Greece. 2023